27 กันยายน 2565

image

สุรินทร์ | แหล่งท่องเที่ยวต้อนรับสงกรานต์ ทรายหาดหนองตาเฮง

image

ที่แหล่งท่องเที่ยวหนองตาเฮง บ้านกู่ ม.6 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์  นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองตาเฮง มีนายสุทัศน์ ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองตาเฮง กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลเพี้ยราม มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ตามนโยบายการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยรามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้ประชาชนในตำบลได้ยึดแนวทางการพัฒนาตำบลใน 3 ด้าน คือ ผ้าไหม เกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน อันเป็นวิธีการให้ประชาชนในตำบลให้มีรายได้จากกิจกรรมตามความถนัดของแต่ละกลุ่มผู้สนใจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนให้เชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวรอบนอก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆและอ่างเก็บน้ำหนองตาเฮงถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่สามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ให้ประชาชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ประกอบกิจกรรมอื่น ๆโดยการรวมกลุ่มพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวหนองตาเฮงขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประชาชนเกิดรายได้จากกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวหนองตาเฮง และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชน อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเพี้ยรามให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

สำหรับทรายหาดหนองตาเฮง หรือหนองตาเฮง มีพื้นที่ 247 ไร่ ความลึกประมาณ 4 เมตร น้ำเป็นสีฟ้าครามใสสะอาด ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนที่มีบรรยากาศดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่สวยงามห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 25 กิโลเมตรเท่านั้น เส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสะดวกสบาย มีการจัดแพ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างดี รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีสำหรับผุ้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถพาบุตรหลานมาลงเล่นน้ำกันได้อย่างสบายใจ โดยผู้ที่จะมาท่องเที่ยวหนองตาเฮง ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาข้อบังคับของสถานที่อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่จะลงเล่นน้ำต้องเล่นภายในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ และต้องสวมใส่เสื้อชูชีพอยู่ตลอดเวลาในการลงเล่นน้ำ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามนำเครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ที่เกิดเสียงดังก่อความรำคาญ ห้ามทิ้งขยะ เทของเสียลงสู่ชายหาดหนองตาเฮง ห้ามกระทำการใดๆที่สื่อในทางลามอนาจาร และห้ามเล่นน้ำห่างจากแพเกิน 5 เมตร ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่มาท่องเที่ยวตลอดเวลาด้วย

ภาพ-ข่าว นพรัตน์  กิ่งแก้ว จ.สุรินทร์ 

ภาพข่าว

กทม...พิธีสวด ๑๒ ตำนานพระธรรมจักรพระรัตนสูตร" เพื่อความเป็นสิริมงคล คุ้มครองและป้องกันภัยทั้งปวง "ศาลาสมเด็จมหาจักรพรรดิ์ ๑๘ เกจิอาจารย์&

พิธีสวด ๑๒ ตำนานพระธรรมจักรพระรัตนสูตร" เพื่อความเป็นสิริมงคล คุ้มครองและป้องกันภัยทั้งปวง "ศาลาสมเด็จมหาจักรพรรดิ์ ๑๘ เกจิอาจารย์"

กทม...‘ผอ.ฟ้า’ จ่อควักเงินล้านช่วยตลก ‘ต๊ะติ้งโหน่ง’ ซื้อที่ดิน 2 ไร่ ดูแลหมาจรจัด

‘ผอ.ฟ้า’ จ่อควักเงินล้านช่วยตลก ‘ต๊ะติ้งโหน่ง’ ซื้อที่ดิน 2 ไร่ ดูแลหมาจรจัด

กทม..พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ

พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ